Všeobecné podmínky

Tento dokument shrnuje všeobecné podmínky užívání webových stránek travon.cz.

  • Přístupem na webové stránky travon.cz, registrací, přihlášením či užíváním stránek souhlasíte s těmito Všeobecnými podmínkami a zavazujete se, že budete jednat v jejich souladu.
  • Uživatel je povinen v registraci u povinných polí uvést pravdivé údaje. Zároveň je uživatel povinen udržovat údaje aktualizované. V případě uvedení falešných či nepravdivých údajů se registrovaný uživatel vystavuje možnosti, že mu bude registrace zrušena.
  • Všechen obsah webových stránek travon.cz, mezi který patří texty, fotografie, grafika a další části stránek, podléhají autorskému právu. Kopírování jakékoliv části webové stránky bez písemného svolení portálu travon.cz je striktně zakázáno. Žádná reprodukce jakékoliv části této webové stránky nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo internetové stránky. travon.cz bude iniciativně vymáhat svá práva duševního vlastnictví v maximálním možném rozsahu daném zákonem, včetně trestního stíhání za vážné přestupky.
  • Travon.cz si vyhrazuje právo jakoukoli registraci zrušit, případně uživateli zablokovat na stránky přístup, má-li k tomuto kroku závažné důvody. Zejména se jedná o případy, kdy uživatel uráží či napadá ostatní uživatele, používá sprosté výrazy, případně nabádá k rasové nesnášenlivosti a podobně. Registrace může být zrušena i v případě porušení některého z ustanovení Všeobecných podmínek.
  • Uživatel bere na vědomí, že na základě své registrace na portálu s ním může provozovatel portálu komunikovat zasíláním e-mailů do emailové schránky, kterou uvedl při registraci.
  • U vkládaných materiálů či informací se předpokládá, že uživatel, který materiály či informace vkládá, je zároveň autorem, případně držitelem autorských práv nebo má souhlas autora či držitele autorských práv. V opačném případě se jedná o porušování autorského práva a tyto materiály mohou být ze stránek portálu travon.cz odstraněny.
  • Travon.cz nezodpovídá za správnost či přesnost publikovaných informací uveřejňovaných na stránkách portálu a použití těchto informací je na vlastní riziko. Travon.cz se zříká jakékoli odpovědnosti za škody, vzniklé použitím stránek portálu travon.cz nebo odkazovaných stránek třetích subjektů.
  • Uživatel nesmí služby portálu travon.cz využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci služeb provozovaných portálem travon.cz nebo rušit používání těchto služeb portálu jinými osobami. Uživatel nesmí zneužívat služeb portálu k vlastnímu obohacení a reklamním účelům, či jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb portálu, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty. V případě zjištění jakýchkoli pokusů o zneužití, budou podniknuty kroky pro odhalení pachatele a podklady budou předány orgánům činným v trestním řízení. Vzniklá škoda bude následně vymáhána.
  • Některé stránky portálu travon.cz mohou obsahovat propojení na internetové stránky třetích subjektů, které jsou mimo kontrolu portálu travon.cz a nepodléhají těmto Všeobecným podmínkám užití. Pokud navštívíte tyto stránky přes nabízené propojení, poskytovatelé uvedených stránek mohou využít informací o vás v souladu s jejich podmínkami použití – ty však mohou být odlišné od našich. Portál travon.cz nenese odpovědnost za podmínky užití třetích stran.
  • Všeobecné podmínky užívání mohou být aktualizovány či měněny bez upozornění. Sledování případných změn v těchto Všeobecných podmínkách je odpovědností uživatele portálu travon.cz.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2020.