2:23
31.05.2020

Památník Terezín připomíná historii, z níž mrazí

Jednou z nejvýraznějších připomínek děsivých událostí druhé světové války je nepochybně Památník Terezín. Pevnostní město Terezín nalezneme v Ústeckém kraji, a to zhruba 2 kilometry jihovýchodně od Litoměřic.

Terezín před 2. světovou válkou

Přestože je Terezín v širokém povědomí spojen právě s nacistickými hrůzami, jeho historie sahá podstatně dál, do 18. století. Vojenskou pevnost založil už v roce 1780 Josef II., o dva roky později se Terezín stal svobodným královským městem. Název odkazuje na císařovu matku Marii Terezii.

Pevnost sloužila jako věznice ještě před tím, než Československo obsadila nacistická vojska. Jedním z nejznámějších vězňů, kteří se zde ocitli, byl nepochybně Gavrilo Princip. Tento bosenskosrbský politický aktivista v Terezíně zemřel poté, co spáchal atentát na Františka Ferdinanda d’Este, následníka rakousko-uherského trůnu, a jeho ženu Žofii Chotkovou. Tento čin se pak stal záminkou pro vypuknutí první světové války.

Národní hřbitov Terezín, který se nachází před Malou pevností.

Národní hřbitov Terezín, který se nachází před Malou pevností.

Transporty smrti

Nesmazatelně se Terezín zapsal do historie během druhé světové války. V roce 1940 nacisti v Malé pevnosti vytvořili policejní věznici a už o rok později v Hlavní pevnosti vzniklo židovské ghetto. Nejednalo se sice o vyhlazovací tábor, i tak se tam ale uskutečnily dvě trestné hromadné popravy oběšením. V ghettu byli soustředěni lidé židovského původu, které čekal transport do vyhlazovacích táborů na východě. Šlo především o likvidační tábory smrti Osvětim, Chelmno a Treblinka, ale i další místa. Nechvalně proslulá byla v této souvislosti železniční vlečka z nedalekého nádraží v Bohušovicích nad Ohří k jižním hradbám Hlavní pevnosti.

Otřesné životní podmínky

Odhaduje se, že Terezínem prošlo zhruba 140 tisíc lidí, kteří byli podle Norimberských zákonů označeni za Židy. Životní podmínky byly v ghettu natolik otřesné, že 35 tisíc lidí zemřelo přímo v Terezíně. Dalších více než 88 tisíc lidí bylo transportováno na východ jedním ze 63 transportů. Zpátky se jich vrátilo pouze 3 600 šťastlivců.

Na konci války navíc dorazilo ještě dalších 15 tisíc lidí z evakuačních transportů, z nichž někteří se stali obětí epidemie skvrnitého tyfu. V ghettu se tak celkově ocitlo na 155 tisíc lidí a 118 tisíc válku nepřežilo.

Události zachycené v expozicích

V současné době se Památník Terezín dělí na několik částí. V Malé pevnosti je řada stálých expozic, mezi nimi i expozice o historii policejní věznice, která připomíná osudy českých vězňů zavlečených do koncentračních táborů. Navštívit můžete také Muzeum ghetta, kde je k vidění expozice s názvem Terezín v „konečném řešení židovské otázky” 1941-1945. Na ni pak navazují expozice v bývalé Magdeburské kasárně, kde naleznete například rekonstrukce ubikace vězňů nebo výstavu Divadlo v terezínském ghettu. Nedílnou součástí je také krematorium na Židovském hřbitově a modlitebna. Neváhejte navštívit oficiální stránky, kde si můžete rezervovat prohlídku Památníku Terezín.

Zaujal tě článek? Pošli ho kamarádům.

Komentáře k článku

přidat komentář

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Podobné články